Avrupanın Yıldızları

v9

av-yil

AVRUPANIN YILDIZLARI

Y?llard?r yaz aylar?nda gerçekle?tirdigimiz, Avrupa’daki ba?ar?l? genç futbolcu adaylar?n?n, Türkiye tanitiminin yapilmasini amaçlayan seçme haz?rliklar? sürüyor.
Önümüzdeki günlerde futbolcu adaylar?m?z sitemize gelip, diledikleri pozisyonlar için kendilerini May?s 2016 ay?ndan itibaren yapilacak olan seçmeler için, sitemizde bulunan listeler alt?na kay?t ettirebilecekler, haklar?ndaki detay bilgileri bizimle payla?ma sans?na sahip olacaklardir.
Konuyla ilgili tüm duyurulari, sitemizden takip edebilirsiniz. Sitemizde yak?n zamanda devreye girecek olan kay?t sistemiyle, e-mail adresleriniz ya da sahip oldugunuz cep telefonlari uzerinden SMS mesajlariyla sitemiz ve seçme hazirliklari konusunda bilgilendirileceksiniz.
22.04.1971 Izmit dogumlu olan 16 y?ld?r Almanya’da ya?amaktad?r. Uzun y?llar altyap? sorumlusu ve alt yap? antrenörlügü yapm?? olan Berkant Karlidag, Almanya’da ve Almanya basta olmak üzere Avrupa’daki futbol potansiyelini, Türkiye’ye en iyi ?ekilde lanse etmeyi birinci görev edinmistir.

Bu güne kadar bir cok genc futbolcu kardesimizi, Türkiye profesyonel Liglerine kazandirmistir.

 

A-Jugend’den Bundesliga’ya kadar yükselip çesitli sebeblerden dolayi önleri kesilen sporcu kardeslerimizi Türkiye’de profesyonel yapma ad?na çal??malara ba?lam??t?r.
Buradaki sporcu karde?lerimizle yapt?g?m?z çal??malarda birinci görevimiz, dürüstlük ve vicdan sahibi bir ki?ilikle bu sporcu karde?lerimizi Türkiye’ye tan?tmakt?r. Bu baglamda içlerinden ba?ar?l? olanlar?profesyonel tak?mlara kazand?rmay? kendimize hedef seçtik. Yapt?gim?z çal??malar?n?n meyvelerini her geçen sene daha fazla almaya ba?lad?k ve bu yüzden büyük bir gurur ve mutluluk ya?amaktay?z.

Avrupada faaliyet gösteren tek kurumsal firma olup merkezimiz Frankfurt sehridir. basta Fransa olmak üzere isvicre Danimarka ,Avusturya ,Belcika, Hollandada scaut ekibimiz yogun calismaktadir.