İletişim

Konumumuz

Avrupan?n Y?ld?zlar?, Profesyonelli?e Giden Yol ?leti?im sayfas?. Bu sayfay? kullanarak bizimle ileti?im kurabilirsiniz. Merak etti?iniz sorular ile ilgili en h?zl? ve güncel bilgiye nas?l ula?abilece?iniz ve destek ekibimiz ile nas?l ba?lant? kurabilece?iniz hakk?nda bilgi edinebilirsiniz.

Görü?, Öneri ve ?stekleriniz için ileti?im formunu kullanabilirsiniz.
?sterseniz ileti?im numaralar?m?zdan da bize ula?abilirsiniz.

Tarih hayal edenleri de?il. Gerçekle?tirenleri yazar.

Merkez Ofis

Adres: Hans- böckler Str 5 63263. Neu- ?senburg, Almanya

Phone:+49 176 83250992

Fax:


Spor Merkezi

Adres:Hans- böckler Str 5 63263. Neu- ?senburg, Almanya

Phone:+49 176 83250992

Fax:


?leti?im Formu

Ad-Soyad (gerekli)

Epostanız (gerekli)

Konu

İletiniz (gerekli)